« sloupy » traduction en anglais

CS

« sloupy » en anglais

EN

CS sloupy
volume_up
{masculin pluriel}

sloupy (aussi: pilíře)
Tyto sloupy dosahují výšky několika poschodí.
Those pillars get up to several stories.
Paní předsedající, nová maďarská ústava podemílá sloupy demokracie založené na právním státu a otevírá cestu k autokracii.
Madam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.

Exemples d'usage pour « sloupy » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechKdyž se nad tím zamyslíte, je opravdu docela těžké změřit kulaté sloupy pravítkem.
Well if you think about it, it's really hard to measure out round columns using a ruler.
CzechAristoteles řekl: ha, oni si uvědomili, že občas, když navrhujete kulaté sloupy, musíte měřit ohebným metrem.
And Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."
CzechJako příklad lze uvést třeba tyto kameníky pracující na ostrově Lesbos, kteří potřebovali změřit kulaté sloupy.
So one example is he sees these stonemasons working on the Isle of Lesbos, and they need to measure out round columns.
CzechPočítám schody a sloupy lamp a podobné věci, se kterýma se nevidomí tak často nechtěně setkávají.
I count the steps and the lampposts and all those things that visually impaired people have a tendency to have a lot of meetings with.
CzechJak je vidět z těchto obrázků to uzemí mezi sloupy lze využít k mnoha účelům včetně zemědelské půdy, pastvy, či otevřené krajiny.
As you can see from these pictures, the spacing between can be used for multiple purposes including agricultural land, range land or open space.
CzechSkalní útvary jako z jiného světa, úžasně vymodelované soutěsky, sloupy a klenby přenesou na vaši plochu atmosféru jihozápadu USA, ať žijete kdekoli.
Rock formations that evoke alien landscapes and magnificently sculpted stone canyons, spires, and arches will bring the Southwest to you, no matter where you happen to live.
CzechNyní byl obviněn z toho zločinu - jak bylo řečeno, symbolického - že přesouval hraniční sloupy na sporné hranici mezi Vietnamem a Kambodžou a distribuoval takzvané falešné mapy.
Today, he has been convicted of the crime - a symbolic one, as has been said - of moving the markings of the disputed border between Vietnam and Cambodia and of distributing so-called fake maps.