« slovenský » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous slovensky
CS

« slovenský » en anglais

EN
CS

slovenský {nom propre}

volume_up
slovenský (aussi: Slovenka, Slovák, slovenština)
Učí ho maďarsky hovořící učitelé, kteří slovenský jazyk neovládají.
They are taught Slovak by Hungarian speaking teachers who are not proficient in the Slovak language.
Slovenský jazyk si nepřeje rozvíjet se na úkor ostatních jazyků.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
Slovenský jazyk se jako doplňkový vyučuje několik hodin týdně.
Slovak is taught as a supplementary language for a few hours each week.

Exemples d'usage pour « slovenský » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechSlovenský zemní plyn opět uvízl někde mezi dvěma válčícími stranami.
Slovakia's gas is again stuck somewhere between the two warring parties.
Czech(HU) Slovenský jazykový zákon se v poslední době stal předmětem početných kritických komentářů.
(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
CzechSlovenský i egyptský soud rozhodl o svěření dítěte do péče matky.
The courts in both Slovakia and Egypt had decided to entrust the child to the care of the mother.
CzechBulharský předseda vlády a slovenský předseda vlády se chystají jít do Moskvy a Kyjeva vyjednávat.
Bulgaria's Prime Minister and Slovakia's Prime Minister are going to Moscow and Kiev to negotiate.
CzechSlovenský jazykový zákon donebevolajícím způsobem diskriminuje právo půlmilionové maďarské menšiny používat vlastní jazyk.
Its language law blatantly discriminates against the right of the half a million-strong Hungarian community to use its own language.
CzechPodporuji slovenský požadavek směrem ke Komisi na znovuotevření reaktoru Bohunice, který také přispěje k boji proti klimatickým změnám.
I support Slovakia's emergency demand to the Commission to reopen their closed Bohunice reactor, which will also help to address climate change.