« těm » traduction en anglais

CS

« těm » en anglais

volume_up
těm {adj. m./f. pl.}
EN
volume_up
těm {pron. n. pl.}
EN

CS těm
volume_up
{adjectif masculin/féminin pluriel}

1. "3. p."

těm (aussi: ti, ty, těch, těmi)
volume_up
those {adj.}
To neslouží ke cti těm, kteří je navrhli, těm, kteří pro ně hlasovali, ani těm, kteří je uskutečnili.
This does no credit to those who proposed them, those who voted for them or those who made them.
Toto je jeden z návrhů, který by mohl přiblížit Evropu těm, kterým sloužíme.
This is one of those proposals that could make Europe a reality for those we serve.
Budeme rovněž hlasovat proti těm textům, jejichž stanoviska zásadně odmítáme.
We shall also vote against those texts whose viewpoints we fundamentally reject.

Exemples d'usage pour « těm » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMáme přátele, sousedy a partnery a těm musíme poděkovat za naši jednotu a svobodu.
We have our friends, neighbours and partners to thank for our unity and freedom.
CzechPříště až se přistihnete, jak někoho řadíte k těm Dalším, vás to snad napadne.
Next time you catch yourself in the act of otherizing, that will be your clue.
CzechK situacím podobným těm, které zde byly popsány, dochází paradoxně velmi často.
Paradoxically, situations such as the ones already described arise very frequently.
CzechTěm nebylo dosud nikdy věnováno tolik péče a tolik kritické pozornosti jako nyní.
Never before has this been done so thoroughly and with such a critical eye.
CzechMy všichni máme závazek k těm zemřelým, že neučiníme oběti z těch žijících.
We all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
CzechKlienti vzali peníze i projekty a dali je těm, kdo se o ně postará lépe.
So they took their money and their projects to others who would serve them better.
CzechTěm děckám, který budou hrát vězně, jsme řekli: "Čekejte doma na koleji.
The kids who were going to be prisoners, we said, "Wait at home in the dormitories.
CzechTo je jinými slovy daň uložena těm, kdo necestují, za ty, kdo cestují.
This is, in other words, a tax on non-travellers for the benefit of travellers.
Czech(PT) Paní předsedající, dnešní rozprava se vyhýbá těm nejdůležitějším otázkám.
(PT) Madam President, the debate we are having here is ducking the most important issues.
CzechJsou spojené do světelných receptorů, podobných těm, jaké jsou ve vašich očích.
They are coupled to light receptors similar to the ones in your eyes.
CzechRád bych poděkoval těm více než 440 poslancům, kteří přidali své podpisy.
I would like to thank the more than 440 members who added their signatures.
CzechGlobální oteplování patří k těm nejkomplikovanějším problémům, jimž celá planeta čelí.
Global warming is one of the most complicated issues which the whole planet is facing.
CzechDěkuji vám, dámy, vám všem, přítomným i těm, které na tomto setkání nejsou.
Thank you ladies, all of you, both present and absent from this meeting.
CzechNa lekcích a přednáškách jsem říkával těm, co chtěli psát, „Běžte! ~~~ Pište!
I used to say in classes and lectures and stuff, to someone who wants to write, "Go! Write!
CzechSprávně se tu poukazuje i na Rusko, kde těm, kdo porušují lidská práva, nehrozí žádný trest.
The issue of impunity in Russia for human rights offenders is rightly also raised.
CzechA oni nás všechny nastrkali do autobusu ke stadionu a všem těm ženám chyběla jedna ruka.
And they shove us all into the shuttle bus, and all the women there are missing a hand.
Czech(Video) Mandarínský mluvčí: [mandarínština] PK: Co jsme to tedy provedli těm malým mozečkům?
(Video) Mandarin Speaker: [Mandarin] PK: So what have we done to their little brains?
Czech. - Zpráva Toine Manderse má pomoci těm, kdo kupují textilní výrobky.
in writing. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.
CzechProto budu hovořit jen o pozitivních bodech návrhu a nebudu se vyjadřovat k těm negativním.
I will therefore assess the positive aspects of the proposal and not the negative ones.
CzechNesmíme zavírat dveře těm několika málo migrantům na celém světě, kteří se vydají do Evropy.
We must not close the doors to the few migrants worldwide that take the road to Europe.