« tvor » traduction en anglais

CS

« tvor » en anglais

CS tvor
volume_up
{masculin}

1. général

tvor (aussi: bytost, bytí, existence, jsoucno)
volume_up
being {substantif}
Odhaduje se, že 7,3 milionů Evropanů trpí různými formami demence, z nichž většinu případů tvoří Alzheimerova choroba.
It is estimated that 7.3 million Europeans suffer from different forms of dementia, the majority of cases being Alzheimer's disease.
I když je Estonsko relativně mladým státem, tvoří součást evropského kulturního dědictví a společných hodnot od 13. století.
In spite of being a relatively young state, Estonia has been part of European cultural heritage and shared values since the 13th century.
Naopak pevniny jsou součástí arktických zemí a žijí zde již čtyři miliony obyvatel, z nichž třetinu tvoří domorodí obyvatelé.
On the contrary, the landmasses are part of the Arctic countries and four million people already live there, a third of these being indigenous people.
volume_up
creature {substantif}
(SL) Člověk je nejpřizpůsobivější tvor, a proto mnoho již mnoho dospělých akceptovalo fakt, že člověk může získávat znalosti i ve zralém a starším věku.
(SL) Man is a most adaptable creature, which is why many adults have already accepted the fact that one should keep acquiring knowledge even in mature years and in old age.
tvor (aussi: nadpřirozená bytost)
volume_up
wight {substantif}
tvor
volume_up
critter {substantif} [Amer.] [fam.]

2. Zoologie

tvor (aussi: zooid)
volume_up
zooid {substantif}

Exemples d'usage pour « tvor » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechFazli je jediný živý tvor, který se nebojí džinů.
Fazli is the only man alive who is not afraid of genies.
CzechNa závěr chci říci, že byl letošní rok vyhlášen Evropským rokem tvořivosti a inovací a jeho motto je: představ si, tvoř, inovuj.
I want to conclude by saying that this year was declared the European Year of Creativity and Innovation and the motto is: imagine, create, innovate.