« uhrazený » traduction en anglais

CS

« uhrazený » en anglais

EN

CS uhrazený
volume_up
{adjectif masculin}

uhrazený (aussi: dohodnutý, obydlený, pevný, stálý)
Vyzývám Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, aby veškeré závazky z veřejných zakázek byly společnostem uhrazeny nejdéle do třiceti dnů.
I call on the Commission and the Member States to take measures so that all public contracts are settled with the companies at 30 days.

Exemples d'usage pour « uhrazený » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVeškeré náklady přidané k hodnotě objednávky musí být uhrazeny prodejcem.
All costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
CzechPodnikům nejsou jejich faktury uhrazeny dříve než po 90 či 120 dnech nebo vlastně nikdy.
Enterprises are receiving no payment for their invoices for 90 or 120 days, or indeed never.
CzechZbývající dvě platby budou uhrazeny ke konci roku 2011 a 2012.
The remaining two instalments will be paid at the end of 2011 and 2012, respectively.
CzechČinnost samotná není placena, ale budou vám uhrazeny všechny náklady.
CzechNavrhujete, aby byly rovněž uhrazeny náklady za skladování.
You suggest that storage costs should be covered as well.
CzechNáklady budou uhrazeny zemí původu.
CzechVýchodiskem reformy musí být nelezení odpovědi na otázku: "Z čí pokladny budou uhrazeny náklady na záchranný plán?"
The starting point for reform has to be an answer to the question: 'Which treasury will pay for the bail-out bill in the end?'
CzechVaše náklady na léčbu budou v zásadě uhrazeny pouze tehdy, jestliže je tato léčba hrazena v zemi, kde jste pojištěni.
Please note that in principle, your treatment costs will be covered only if the law in the State where you are insured covers the treatment.
CzechNavrhuji, aby byly rybářům uhrazeny zvláštní platby na palivo, které by jim pomohly vyrovnat se s obtížnou situací, v níž se nyní nacházejí.
I propose that specific fuel payments be made to fishermen, to help them cope with the difficult situation they are currently experiencing.
CzechPo druhé platbě dosahuje kapitál uhrazený ve prospěch ECB ze strany národních centrálních bank zemí eurozóny 6 363 107 289,36 EUR a má toto složení:
Following the second instalment, the capital paid to the ECB by the euro area NCBs amounts to €6,363,107,289.36 and breaks down as follows: