« uspořádat setkání » traduction en anglais

CS

« uspořádat setkání » en anglais

volume_up
uspořádat setkání {v}

CS uspořádat setkání
volume_up
{verbe}

uspořádat setkání (aussi: mít schůzi)

Traductions similaires pour « uspořádat setkání » en anglais

uspořádat verbe
setkání substantif

Exemples d'usage pour « uspořádat setkání » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechNa druhou stranu jsme však museli uspořádat bezpočet setkání, abychom se k těmto výsledkům dopracovali.
We have, on the other hand, also had very many meetings to reach this point.
CzechJak jsem řekl ve své odpovědi, máme v úmyslu uspořádat v této záležitosti setkání s irskými přestaviteli.
As I said in my reply, we intend to have a meeting with the Irish authorities about this matter.
CzechPlánujeme uspořádat setkání vnitrostátních parlamentů a jejich poslanců, abychom tento návrh prodiskutovali.
We plan to have a meeting of national parliaments and national parliamentarians to discuss this proposal.
CzechMěli bychom se připojit ke Spojeným státům a spolu s nimi uspořádat o této problematice setkání Rady bezpečnosti a OBSE.
We should join the United States in arranging a meeting of the Security Council and the OSCE on this issue.
CzechJednou za rok chceme uspořádat společné setkání k projednání důležitých otázek týkajících se boje proti podvodům a problémům v členských státech.
Once a year we want to have a joint meeting to discuss the major issues relating to the fight against fraud and the problems in the Member States.
CzechPrávě jsme odsouhlasili energetický a klimatický balíček, ale nyní, v období krize, bychom měli uspořádat setkání v mnohem větším měřítku a zahrnout i naše partnery.
We have just approved the energy and climate package, but now there is a crisis we should organise a meeting on a bigger scale to include our partners.
CzechV Gomě se mu podařilo uspořádat setkání nejen CNDP - protože CNDP přišli, odešli, vrátili se, a pak znovu odešli - ale všech povstaleckých hnutí a vlády Demokratické republiky Kongo.
In Goma, he brought together not only the CNDP - because the CNDP came, went, came back and went again - but all of the rebel movements and the DRC government.