« v provozu » traduction en anglais

CS

« v provozu » en anglais

EN

CS v provozu
volume_up
{masculin}

v provozu (aussi: v pohybu, v činnosti)
volume_up
under way {substantif}

Traductions similaires pour « v provozu » en anglais

v préposition

Exemples d'usage pour « v provozu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTento termín také zaručí, že systém SIS II bude plně v provozu do poloviny roku 2010.
This date will also ensure that SIS II is fully operational by mid-2010.
CzechTento systém byl vyvíjen během 90. let a v plném provozu je od roku 1998.
This system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
CzechNové sídlo má být dokončeno v roce 2013 a připraveno k zahájení provozu v roce 2014.
The new premises are due to be completed by the end of 2013 and ready for occupancy in 2014.
CzechPřesto by se mohlo ukázat, že některé informace v každodenním provozu nefungují.
It would seem, though, that a couple of bits of information in the everyday routine do not work.
CzechV Evropě s výjimkou Ruska je v současnosti v provozu 165 reaktorů.
There are currently 165 operational reactors in Europe, not including Russia.
CzechZásadní význam může mít rovněž renovace elektráren, které jsou v současnosti v provozu.
The refurbishment of power stations currently in operation may also be of key significance.
Czech(DE) Pane předsedající, bezpečnost silničního provozu je v Evropě důležitým tématem.
(DE) Mr President, road safety is an important subject in Europe.
CzechPrvní je bez pochyby zajistit bezpečnost jaderných elektráren, které jsou v provozu v EU.
The first is to secure beyond doubt the safety of nuclear power plants operating in the EU.
CzechNemocnice však dosud není v provozu, protože chybí lékařský personál!
That hospital is not functioning now since there is no medical staff!
CzechTy, které vyhoví, zůstanou v provozu, a ty, které neprojdou, budou zastaveny.
Those which pass continue to operate, those which fail stop.
CzechJe velice těžké přijmout, že systém SIS II ještě není v provozu.
It has been extremely disappointing to face the fact that SIS II is not yet operational.
CzechFinancování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech (
EU funding in the area of decommissioning nuclear power plants in the new Member States (
CzechJak všichni víme, tento systém dvojí kontroly již není v provozu.
As we all know, the double-checking system is no longer in operation.
CzechPřeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (
Cross-border enforcement in the field of road safety (
CzechPřeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (rozprava)
Cross-border enforcement in the field of road safety (debate)
CzechŽelezniční nákladní doprava je rovněž velmi důležitým faktorem v různých oblastech provozu dopravy.
Rail freight is also a very important factor in the various areas of operation of transport.
CzechTak se tomu v současné době děje i v mém vlastním provozu a jedná se o velmi spolehlivé zařízení.
This operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable.
CzechKomise už fúzované společnosti nařídila prodej několika provozů v Belgii a Francii.
The Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France.
CzechStránka Europeana, která je v provozu několik měsíců, zpřístupňuje pouze 5 % evropských děl.
The Europeana site, which has been up and running for a few months, only has 5% of Europe's works online.
CzechPředmět: Bezpečnost silničního provozu v období 2011-2020: specifická opatření pro školní autobusy a jejich řidiče
Subject: Road safety 2011-2020 - special measures for school buses and their drivers