« zatknout » traduction en anglais

CS

« zatknout » en anglais

CS

zatknout {verbe}

volume_up
zatknout (aussi: zadržet)
Tato zatknutí ukazují na to, že Srbsko je schopné vyhledat a zatknout zbývající válečné utečence.
Those arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives.
Problém je, že tyto podvodné aktivity se obvykle šíří přes hranice, a tak je obtížnější zatknout a stíhat pachatele.
The problem is that these fraudulent activities generally take place across national borders, which makes it harder to arrest and prosecute the criminals.
Umožnila nám zatknout teroristy, poté co spáchali teroristický útok, a co je nejdůležitější, ještě než se jim ho podařilo spáchat.
It has enabled us to arrest terrorists after they have committed attacks and, most importantly, before they have succeeded in committing them.
Generál porušil ústavní zákony a usurpoval moc, přičemž prezidenta, premiéra a dalších členů vlády, jakož i mnohých civilů, dal zatknout.
A general seized power in violation of constitutional legality and placed the President, the Prime Minister, other members of the Government and many civilians under arrest.
Všichni dobře víme, že bez pomoci obětí není možné zatknout zločinecké skupiny, jak potvrdilo také vedení agentury Europol.
We all know, as well, that without the victims' help, it is impossible to round up the criminal gangs, as the management of Europol has also confirmed.

Exemples d'usage pour « zatknout » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechV praxi to čadskou vládu opravňuje umlčet a zatknout skutečné i podezřelé představitele opozice.
In practice it gives the government the right to silence and to detain both the actual and suspected representatives of the opposition.
CzechStátní zástupce ve Stockholmu může nechat někoho zatknout v Seville prostřednictvím tzv. eurozatykače, aniž by se musel přímo zapojit do místního soudního řízení.
A public prosecutor in Stockholm can have somebody arrested in Seville by means of a Euro-warrant, without needing to become directly involved in local procedures.