« zpátky » traduction en anglais

CS

« zpátky » en anglais

volume_up
zpátky {interj.}
EN

CS zpátky
volume_up
{adverbe}

zpátky (aussi: dozadu, nazpátek, nazpět, zpět)
volume_up
back {adv.}
Ale vrací nás to zpátky k tématu o tom, jak vaše představivost vytváří realitu.
But this goes back to that theme about your imagination creating a reality.
Vejdeme zpátky do pokoje, a povídáme jim: "Ahoj, tak jsme zpátky".
Back into the room, we say, "Hi, we're back."
Německo se rovněž rozhodlo, že již nebude posílat žadatele o azyl zpátky do Řecka.
Germany has also decided no longer to send asylum seekers back to Greece.
zpátky (aussi: pryč)
volume_up
fro {adv.}
Diskuse trvaly celou noc, každá strana chodila tam a zpátky a nikdo se nechtěl vzdát.
The discussions went on all night with each side going to and fro and neither wanting to give in.
zpátky (aussi: zpět)
volume_up
aback {adv.}

Exemples d'usage pour « zpátky » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechVhazování ryb zpátky do moře je další otázka, o které už diskutujeme asi deset let.
The matter of discards is another issue that we have talked about for ten years.
CzechV deseti letech -- takže 34 let zpátky. ~~~ Viděl jsem v těchto věcech příležitosti.
Remember at 10 years old -- so 34 years ago I saw opportunity in this stuff.
CzechNemoci z povolání jsou jaksi stranou, což podle mého názoru je krokem zpátky.
Occupational diseases are somewhat neglected. This is, in my opinion, a step backwards.
Czech~~~ Vymeťte je ze škol a nepouštějte je zpátky.
My idea is: no! No! Get them out of schools, and keep them out of schools.
CzechA zpátky v roce 1915 byly Spojené státy sousedem Indie - Současné, dnešní Indie.
And down in 1915, the United States was a neighbor of India -- present, contemporary India.
CzechAle pokud vedete druhé, lidé, na které se spoléháte, vám pomohou dostat se zpátky.
But if you're a leader, the people you've counted on will help you up.
CzechKdyby toto financování mělo být pozastaveno, byl by to pro regiony obrovský krok zpátky.
If this were to be withdrawn, it would be a huge drawback for these regions.
CzechPane komisaři, musíme co nejdříve docílit zákazu vracení vylovených živočichů zpátky do moře.
We must get to the point of banning discards as soon as possible, Commissioner.
CzechTep mi začal lítat ze 120 na 50, na 150, na 40, na 20 a zpátky na 150.
My heartbeat would go from 120, to 50, to 150, to 40, to 20, to 150 again.
CzechŘekl: „Počkej tady, budeme brzy zpátky, nebude to trvat dlouho.“
And when they got out the room, he said to her mother, "Just stand and watch her."
CzechJá se stáhnul zpátky a jen dával pozor, aby nelítaly facky.
I just backed out of that, you know, and I just kind of kept the fists from flying.
CzechJednou zaplatí jednu částku na cestě tam, jindy zase na cestě zpátky.
Sometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
CzechMusím říci, že to, co zde bylo řečeno, představuje krok směrem zpátky.
I must say that what has been said represents a step backwards.
CzechPodle mého názoru je zvýšení míry chyb v oblasti zemědělství zjevným krokem zpátky.
In my opinion, the increase in the error rates in the area of agriculture is obviously a retrograde step.
CzechOstatně to přeci není jednoduchá hra: výrobci automobilů musí své náklady získat někde zpátky.
Besides, it is not rocket science: vehicle manufacturers must recoup their design costs somewhere.
CzechUsnesení, které máme před sebou, osobně považuji za krok zpátky.
In my opinion, the resolution before us is a retrograde step.
CzechCelkový výsledek je podle mého názoru takový, že v oblasti vnitřního trhu uděláme krok zpátky.
The upshot, in my view, is that we will be taking a step backwards in relation to the internal market.
CzechNicméně, v nečekaném záchvatu pýchy pár let zpátky jsem se rozhodl, že se to pokusím pochopit.
Nonetheless, in an unexpected attack of hubris a couple of years ago, I decided I would try and do that.
CzechZhruba tři roky zpátky jsem četla článek v New York Times.
About three years ago, I read an article in the New York Times.
CzechVracíme se tak daleko zpátky, až jsme nakonec čímsi obklopeni - je to dosvit velkého třesku.