« มากไปกว่านี่ » traduction en anglais

TH

« มากไปกว่านี่ » en anglais

มากไปกว่านี่ [mak pai kwa ni] {adj.}

TH มากไปกว่านี่ [mak pai kwa ni] {adjectif}

มากไปกว่านี่ (aussi: ยิ่งกว่านี่, หวนกลับ)