« มาตรฐานบัญชี » traduction en anglais

TH

« มาตรฐานบัญชี » en anglais

มาตรฐานบัญชี [mattrathan banchi] {substantif}

TH มาตรฐานบัญชี [mattrathan banchi] {substantif}

1. Comptabilité, formel

มาตรฐานบัญชี