« thăm dò » traduction en anglais

VI

« thăm dò » en anglais

VI thăm dò {verbe}

thăm dò (aussi: khám phá, thám hiểu)
thăm dò

Traductions similaires pour « thăm dò » en anglais

verbe
English
dỡ verbe
adjectif
English
dở adjectif
English
do conjonction
English
do préposition
English
thẳm substantif
English
thâm substantif
English
thấm verbe
English
tham adjectif
English