Vietnamien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
أتفق تماماً على أنّ...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

أختلف عموما مع... لأنّ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
على النقيض من... هو \ هم...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... giống với... ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...و ... يختلف من حيثُ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
يبدو لي أنّ...
Tôi thấy rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
في رأيِي...
Cá nhân tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
مِنْ وجهة نظري...
Theo quan điểm của tôi...
Utilisé pour donner un avis personnel
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Tôi mang quan điểm rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
على العكس، ...
Trái lại,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
من جهةٍ...
Một mặt,...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
من جهةٍ أخرى...
Mặt khác,...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
على الرغم من...
Mặc dù...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Mặc dù/Bất chấp...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
وبالمناسبة فإنّ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
علاوة على ذلك...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé