Néerlandais | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Verrattuna ..., ... näyttää...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... muistuttaa ... suhteessa...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Voisin sanoa, että...
Ik zou zeggen dat ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Vaikuttaa siltä, että...
Het lijkt mij dat ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Mielestäni...
Naar mijn mening ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Omalta näkökantiltani katsoen...
Vanuit mijn standpunt ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Olen sitä mieltä, että...
Ik ben van mening dat ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Uskon, että..., sillä...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Kieltämättä..., mutta...
Toegegeven ..., maar ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Päinvastoin...
Integendeel, ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Toisaalta...
Enerzijds ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Toisaalta...
Anderzijds ...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Huolimatta...
Ondanks ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Huolimatta siitä, että...
Ondanks het feit dat ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Ohimennen...
Bijkomend ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Lisäksi...
Bovendien ...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé