Vietnamien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... की तुलना मे, ... ... है.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... giống với... ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... và... khác nhau ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

मेरा मानना है कि...
Tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
मुझे लगता है कि...
Tôi thấy rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
मेरी राय है कि...
Cá nhân tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
मेरे दृष्टिकोण से
Theo quan điểm của tôi...
Utilisé pour donner un avis personnel
मेरा मानना है कि
Tôi mang quan điểm rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
यह सच है कि..., लेकिन...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
इसके विपरीत
Trái lại,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
एक तरफ से...
Một mặt,...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
दूसरी तरफ से
Mặt khác,...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù/Bất chấp...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
वैसे...
Nhân tiện/Nhân thể...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
इसके अतिरिक्त...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé