Coréen | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Utilisé pour donner un avis personnel
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Mellékesen....
부수적으로, ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Továbbá ....
게다가, ...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé