Roumain | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Sunt în totalitate de acord că...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Sostengo l'idea secondo la quale...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mă opun total ideii conform căreia...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
A differenza di..., ... mostra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
In contrasto con..., .... è...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... è simile a ... in quanto entrambi...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... e... differiscono in termini di...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Si potrebbe dunque affermare che...
Aş putea spune că...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Impresia mea este că...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Secondo il mio punto di vista...
După părerea mea,...
Utilisé pour donner un avis personnel
Da una prospettiva prettamente personale...
Din punctul meu de vedere...
Utilisé pour donner un avis personnel
Sono dell'idea che...
Sunt de părere că...
Utilisé pour donner un avis personnel
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Convingerea mea este că... deoarece...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Spostando l'attenzione verso...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admitem faptul că..., dar...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se admite faptul că..., însă...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Al contrario...
Din contră,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Da un lato...
Pe de o parte...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Dall'altro...
Pe de altă parte...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
A dispetto di...
Contrar...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Nonostante si ritenga che...
În ciuda faptului că...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Scientificamente/Storicamente...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
A tal proposito...
Întâmplător...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Inoltre...
Mai mult decât atât...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé