Italien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Utilisé pour donner un avis personnel
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Utilisé pour donner un avis personnel
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Utilisé pour donner un avis personnel
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Din contră,...
Al contrario...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Pe de o parte...
Da un lato...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Contrar...
A dispetto di...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Întâmplător...
A tal proposito...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé