Turc | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Cineva este de acord cu...deoarece...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Înţeleg punctul său de vedere.
Demek istediğini anlıyorum.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Sunt în totalitate de acord că...
...'a tamamen katılıyorum.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Mă opun total ideii conform căreia...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...în opoziţie cu...este/sunt...
...'a karşın ...'daki ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Aş putea spune că...
Demek istediğim ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Impresia mea este că...
Bana öyle görünüyor ki ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
După părerea mea,...
Bence ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Din punctul meu de vedere...
Benim bakış açıma göre ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Sunt de părere că...
... görüşündeyim.
Utilisé pour donner un avis personnel
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Convingerea mea este că... deoarece...
İnancıma göre ... çünkü ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Admitem faptul că..., dar...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Se admite faptul că..., însă...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Din contră,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Pe de o parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Pe de altă parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Contrar...
... olmasına rağmen
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
În ciuda faptului că...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Întâmplător...
Antiparantez ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Mai mult decât atât...
Buna ilaveten ...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé