Finnois | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Utilisé pour donner un avis personnel
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Trots ...
Huolimatta...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Dessutom ...
Lisäksi...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé