Tchèque | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Utilisé pour donner un avis personnel
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Trots ...
Navzdory...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé