Thaïlandais | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Jag håller helt med om att ...
ฉันยอมรับว่า...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är helt och hållet emot idén att ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
I motsats till ..., ... visar ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... till skillnad från ... är...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... liknar ... när det gäller ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Jag skulle säga att ...
ฉันจะพูดว่า...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
För mig verkar det som att ...
ดูเหมือนว่า...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Enligt min åsikt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Från min synpunkt sett ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag är av den uppfattningen att ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Det är min åsikt att ... eftersom ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Låt oss nu analysera/undersöka ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Visserligen ... men ...
ยอมรับ...แต่...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Tvärtom ...
ในทางตรงกันข้าม...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Å ena sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Å andra sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Trots ...
ถึงแม้ว่า...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Trots att ...
ถึงแม้ว่า...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
För övrigt/Förresten ...
โดยบังเอิญ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Dessutom ...
นอกจากนี้...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé