Vietnamien | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Jag håller helt med om att ...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
I motsats till ..., ... visar ...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... till skillnad från ... är...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... liknar ... när det gäller ...
... giống với... ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Jag skulle säga att ...
Tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
För mig verkar det som att ...
Tôi thấy rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Enligt min åsikt ...
Cá nhân tôi cho rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
Från min synpunkt sett ...
Theo quan điểm của tôi...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag är av den uppfattningen att ...
Tôi mang quan điểm rằng...
Utilisé pour donner un avis personnel
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Visserligen ... men ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Tvärtom ...
Trái lại,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Å ena sidan ...
Một mặt,...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Å andra sidan ...
Mặt khác,...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Trots ...
Mặc dù...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Trots att ...
Mặc dù/Bất chấp...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
För övrigt/Förresten ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Dessutom ...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé