Roumain | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Demek istediğini anlıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere.
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
...'a tamamen katılıyorum.
Sunt în totalitate de acord că...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mă opun total ideii conform căreia...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
...'a karşın ...'daki ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Demek istediğim ...
Aş putea spune că...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Bana öyle görünüyor ki ...
Impresia mea este că...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Bence ...
După părerea mea,...
Utilisé pour donner un avis personnel
Benim bakış açıma göre ...
Din punctul meu de vedere...
Utilisé pour donner un avis personnel
... görüşündeyim.
Sunt de părere că...
Utilisé pour donner un avis personnel
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
İnancıma göre ... çünkü ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admitem faptul că..., dar...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se admite faptul că..., însă...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Ancak buna karşıt olarak ...
Din contră,...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Bir açıdan baktığımızda ...
Pe de o parte...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Diğer açıdan baktığımızda ...
Pe de altă parte...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
... olmasına rağmen
Contrar...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
... gibi bir gerçeğe rağmen
În ciuda faptului că...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Antiparantez ...
Întâmplător...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Buna ilaveten ...
Mai mult decât atât...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé