Arabe | Phrases - Académique | Corps de texte

Corps de texte - Approbation

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Utilisé lorsque vous pensez que le point de vue de quelqu'un d'autre est valide mais que vous n'êtes pas totalement d'accord
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
أتفق تماماً على أنّ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Utilisé en cas d'accord total avec le point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Désaccord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Utilisé pour montrer son accord avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Utilisé lorsque vous comprenez le point de vue de quelqu'un d'autre mais que vous n'êtes pas d'accord du tout
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Utilisé en cas de désaccord complet avec le point de vue de quelqu'un d'autre
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Utilisé pour montrer une opposition totale au point de vue de quelqu'un d'autre

Corps de texte - Comparaisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Une façon informelle d'annoncer des similarités ou des différences entre deux éléments
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
..., trái với/khác với..., lại (là)...
على النقيض من... هو \ هم...
Utilisé pour mettre en valeur la différence entre deux éléments
... giống với... ở chỗ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... và... khác nhau ở chỗ...
...و ... يختلف من حيثُ...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Utilisé pour mettre en valeur et expliquer la différence entre deux éléments
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Utilisé pour pour annoncer des similarités ou des différences spécifiques entre deux choses
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Utilisé pour mettre en évidence une différence entre deux choses, peut aussi être le début d'une longue liste de différences

Corps de texte - Opinions

Tôi cho rằng...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Tôi thấy rằng...
يبدو لي أنّ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous n'êtes pas totalement sûr
Cá nhân tôi cho rằng...
في رأيِي...
Utilisé pour donner un avis personnel
Theo quan điểm của tôi...
مِنْ وجهة نظري...
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi mang quan điểm rằng...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Utilisé pour donner un avis personnel
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Utilisé pour lister un grand nombre de raisons pour quelque chose
Tôi tin rằng... bởi vì...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Utilisé pour donner un avis personnel dont vous êtes sûr et que vous voulez expliquer

Corps de texte - Éléments Connecteurs

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Utilisé pour changer de sujet et commencer un nouveau paragraphe
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Utilisé pou ajouter des informations importantes à un argument déjà développé
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Utilisé pour concéder un contre-argument, tout en proposant une analyse de votre propre argument
Trái lại,...
على العكس، ...
Utilisé pour corriger une fausse croyance, après avoir énoncé cette croyance
Một mặt,...
من جهةٍ...
Utilisé pour présenter un côté d'une idée
Mặt khác,...
من جهةٍ أخرى...
Utilisé pour montrer l'autre côté d'une idée. Toujours utilisé après "d'un côté..."
Mặc dù...
على الرغم من...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Mặc dù/Bất chấp...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Utilisé pour énoncer un argument, qui va à l'encontre de certaines croyances ou certaines informations
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Utilisé pour une référence scientifique ou historique
Nhân tiện/Nhân thể...
وبالمناسبة فإنّ...
Utilisé pour ajouter une idée qui peut appuyer votre analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
علاوة على ذلك...
Utilisé pour le développement d'un point à un degré d'analyse élevé