Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Zusammenfassend...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Zusammenfassend...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Im Großen und Ganzen...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Insgesamt...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
All dies deutet darauf hin, dass...
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Alles in allem...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse