Polonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Utilisé comme résumé de la thèse
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
لتلخيص ما سبق...
Podsumowując, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
إجمالاً، ...
W podsumowaniu, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
إجمالا...
W sumie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Ogólnie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...prowadzi do wniosku, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
نستطيع أن نرى أنّ...
Widzimy więc, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
في نهاية الأمر...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse