Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
إجمالا...
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse