Hongrois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
Összefoglalva, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
Összefoglalva ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
Összességében ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
Egészében véve ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
Láthatjuk, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
Összevetve...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Utilisé pour exprimer le but de la thèse