Néerlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
Samengevat ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
Samenvattend ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
Al met al ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
Over het geheel ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse