Polonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
Podsumowując, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
W sumie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
Ogólnie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse