Turc | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

我们以说明...开始这篇论文
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Utilisé comme résumé de la thèse
前面的讨论旨在...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
假设被...方面的数据验证
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
总结来说,...
Özetlemek gerekirse ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
归纳一下,...
Kısacası ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
总之,...
Sonuç olarak ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
总体而言,...
Genel olarak ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...让我们得出...的结论
... bizi ... sonucuna götürür.
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
上述论据证实...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
我们可以看出...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
所有这些都指向...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
了解...可以帮助揭示...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
权衡一下,...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
因此,我们的论点是有一些因素...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse