Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
요약하면, ...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
요약하면, ...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
대체로, ...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
대체로, ...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
모든 것을 고려하여, ...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse