Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Til at opsummere...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Summarisk,...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Alt i alt...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I det store og hele...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse