Grec | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Utilisé comme résumé de la thèse
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotesen blev testet med data dækning...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Til at opsummere...
Εν περιλήψει,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Summarisk,...
Εν ολίγοις,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Alt i alt...
Εν συντομία,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I det store og hele...
Σε γενικές γραμμές,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...fører os til den konklusion at...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan derefter se at...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alt dette peger på det faktum at...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ligevægtigt...
Συνοπτικά...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse