Japonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Utilisé comme résumé de la thèse
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Utilisé pour exprimer le but de la thèse