Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Alt i alt...
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse