Japonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Utilisé comme résumé de la thèse
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Utilisé pour exprimer le but de la thèse