Tchèque | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Utilisé comme résumé de la thèse
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Yhteenvetona...
Abych to shrnul(a),...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Yhteenvetona...
Souhrnně lze říci,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Kaiken kaikkiaan
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Yleisesti ottaen
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nás vede k závěru, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Näemme siis, että...
Vidíme tedy, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Kaiken kaikkiaan
Zároveň...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse