Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Εν περιλήψει,...
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Εν ολίγοις,...
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Εν συντομία,...
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Σε γενικές γραμμές,...
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Συνοπτικά...
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse