Tchèque | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Utilisé comme résumé de la thèse
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Συνοπτικά...
Zároveň...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse