Vietnamien | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Utilisé comme résumé de la thèse
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
संक्षेप में...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse