Chinois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Utilisé comme résumé de la thèse
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Összességében ...
总之,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Egészében véve ...
总体而言,...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Összevetve...
权衡一下,...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Utilisé pour exprimer le but de la thèse