Russe | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Utilisé comme résumé de la thèse
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Összességében ...
В целом...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
Egészében véve ...
В общем...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Összevetve...
В балансе...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse