Roumain | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Utilisé comme résumé de la thèse
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
Riassumendo...
Însumând totul...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
Concludendo...
Rezumând,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
Complessivamente...
Per ansamblu...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
In generale...
În mare...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
.... ci porta a concludere che...
...ne duce la concluzia că...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Siamo dunque portati a credere che...
Putem observa prin urmare că...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
Tirando le somme...
Pentru a restabili echilibrul...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse