Danois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Utilisé comme résumé de la thèse
前述の議論は・・・・するためのものだった。
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotesen blev testet med data dækning...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
結論として、・・・・
Til at opsummere...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
まとめると、・・・・
Summarisk,...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
全体に目を向けると、・・・・
Alt i alt...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
全般的に見て、・・・・
I det store og hele...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...fører os til den konklusion at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan derefter se at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alt dette peger på det faktum at...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Ligevægtigt...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
したがって、・・・・という事実がある。
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse