Finnois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Utilisé comme résumé de la thèse
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse