Néerlandais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Utilisé comme résumé de la thèse
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
結論として、・・・・
Samengevat ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Utilisé pour exprimer le but de la thèse