Polonais | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Utilisé comme résumé de la thèse
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse