Suédois | Phrases - Académique | Fermeture

Fermeture - Récapitulation

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Utilisé comme résumé de la thèse
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Utilisé pour décrire ce que l'on a essayé d'accomplir dans la thèse
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Utilisé pour décrire les informations utilisées pour votre argumentaire
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Utilisé comme ouverture générale pour décrire ce que vous avez essayé de démontrer dans votre thèse

Fermeture - Conclusion

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Utilisé pour donner une vue d'ensemble de la thèse et pour annoncer le résultat de la thèse
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Utilisé pour fournir une appréciation générale de la thèse
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Utilisé pour fournir une appréciation générale du travail
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Utilisé pour apporter une conclusion finale avec des arguments de qualité pour la supporter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Utilisé pour pour apporter un élément, qui appuiera votre conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Utilisé pour fournir une évaluation objective de vos résultats
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Vient à la conclusion de la thèse pour en annoncer les limites
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Utilisé pour apporter une conclusion définitive
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Utilisé pour reconnaître certaines idées empruntées
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Utilisé pour mettre en valeur les conclusions principales d'une thèse
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Utilisé pour exprimer le but de la thèse